Mikrogranulacja


Firma Chemiczna "ANTOS " oferuje usługę homogenizacji i mikrogranulacji


Na życzenie Klienta wykonujemy mikrogranulację tworzyw sztucznych. Proces wytłaczania przeprowadzamy na wytłaczarce współbieżnej dwuślimakowej, a mikrogranulacje na peletyzerze typu underwater. Oferujemy możliwość barwienia w masie tworzyw sztucznych oraz dostosowywanie parametrów surowca do indywidualnych potrzeb klienta.

W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji, o ofercie mikrogranulacji prosimy o kontakt

 

W celu zapewnienia wysokiej jakości naszych wyrobów rozwijamy i doposażamy zakładowe laboratorium w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. Oferujemy usługi laboratoryjno-pomiarowe wykonywane w zakładowym laboratorium

 

 

Firma Chemiczna "ANTOS" - realizuje projekty przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programów SPO WKP i RPOWL.
 

Aby dowiedzieć się więcej o wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu SPO WKP zajrzyj na strony:

1. www.parp.gov.pl - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

1. www.lawp.lubelskie.pl - Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

2. www.konkurencyjnosc.gov.pl