Ośrodek Badawczo Rozwojowy Tworzyw Sztucznych / Centrum Innowacji Chemicznych "CHEMINN"


Własne zaplecze badawcze i Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy

Firma Chemiczna ANTOS to producent, ale także innowator w obszarze spienialnych tworzyw sztucznych.

Nasze ponad 20 letnie doświadczenie przy opracowywaniu i wdrażaniu do produkcji innowacyjnych surowców, stanowiło fundament utworzonego w 2012 roku Zakładowego Oœrodka B+R i laboratorium. W ramach działalności własnego ośrodka rozwojowego, opracowaliśmy metody wytwórcze na własne potrzeby, dla klientów zewnętrznych oraz uczestniczyliśmy jako praktyk-wdrożeniowiec w partnerskich projektach. Realne, praktycznie wyposażone i stale doposażane własne laboaratorium ukierunkowane na badanie i testowanie spienialnych tworzyw sztucznych, stanowi wartość strategiczną i pozwala kreować miedzy innymi krajowy i europejski rynek spienialnego polipropylenu EPP.

Specjalistyczne wyposażenie pierwszego i jedynego w kraju ośrodka B+R wyposażonego w laboratorium, ukierunkowanego na rozwój spienialnego polipropylenu EPP, w połączeniu z dostępem do własnego przemysłowego sprzętu produkcyjnego w skali dziesiątek ton surowca na dzienny cykl produkcyjny, pozwala opracowywać realne rozwiązania surowcowe i technologiczne.

Centrum Innowacji Chemicznych "CHEMINN"

Koordynator powiązania: Fundacja Akcelerator Innowacji

Uczestnicy powiązania:

- Firma Chemiczna "ANTOS"

- Przedsiębiorstwo Innowacyno-Wdrożeniowe "PIW"

- Koltex Sp. z o.o./Koltex PRS

- Koltex Recykling S.C.

- PPHU Koltex

- WAzTWSZ Wytwarzanie Artykułów z Tworzyw Sztucznych

Celem Centrum Innowacji Chemicznych "CHEMINN" jest m.in. integrowanie współpracy badawczej, wspólne rozwijanie zagadnień surowcowych, przetwórczych i technologicznych w zakresie tworzyw sztucznych.

Zapraszamy do współpracy w ramach powiązania "CHEMINN" - Zapraszamy nowych uczestników.

Bieżące informacje o działalnoœci Centrum Innowacji Chemicznych "CHEMINN" można uzyskać kontaktując się z Fundacja Akcelerator Innowacji

lub nami: Kontakt